Sayfa yükleniyor.. Lütfen bekleyin...

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASINA DAİR KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

 

(6/1/2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

 

Karar Sayısı : 2014/5776

 

"Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi" unvanı ile bir vadeli işlem ve opsiyon borsası kurulmasına dair 10/9/2001 tarihli ve 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne dayanan Başbakan Yardımcılığının 11/12/2013 tarihli ve 4164 sayılı yazısı üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 65 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır."