Son Değişiklik
31.12.2020
31/12/2020 tarihli ve 31353 sayılı Resmi Gazete'de ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.3) yayımlanmıştır.

İlgili Kısım : 2. Kısım
Görüntülemek için tıklayın

Önceki değişiklikleri görmek için buraya tıklayınız


    


Detaylı Arama
Kısımlar :
Seçilen Kısımlar :
Başlıkta :
İçerikte :
  


Önceki Sermaye Piyasası Mevzuatı'na erişmek için buraya tıklayınız.   
Yardım Sermaye Piyasası Kanuna göre çıkarılan düzenlemelerin numaralandırılma esasları için tıklayınız
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Dayanılarak Çıkarılan Tebliğlerin ve Alınan Kurul İlke Kararlarının Numaralandırılmasına İlişkin Esaslar
 • Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Eski Sermaye Piyasası Kanunu ile 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanununa (Yeni SPKn.) dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerin kategorik olarak birbirinden ayırt edilmesinin sağlayacağı faydaları dikkate alarak, Yeni SPKn. döneminde çıkarılan tebliğ ve Kurul İlke Kararlarının numaralandırılmasında aşağıdaki esasları belirlemiştir.
 • Tabliğ numaralandırılması:
  • Kök Tebliğ Numaralandırılması: Tebliğ numaraları (0-0.0) formatındaki üç kısımdan oluşur. Bu, kök tebliğ numarası olarak adlandırılır.
   • İlk kısım (0-0.0) söz konusu tebliğin yetki aldığı Yeni SPKn. maddesinin kanunda yer aldığı kısmı gösterir ve Romen Rakamı ile ifade edilir.
   • İkinci kısım (0-0.0) söz konusu tebliğin Kanundaki yetki maddesini yani hazırlanmasına dayanak teşkil eden ilgili Kanun maddesini gösterir.
   • Son kısım (0-0.0) söz konusu tebliğin Kanundaki yetki maddesine yani hazırlanmasına dayanak teşkil eden ilgili Kanun maddesine dayanılarak çıkarılan kaçıncı tebliğ olduğunu gösterir.

   Örneğin, Kurulun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1)

  • Değişiklik Yapan Tebliğ Numaralandırması: Yeni SPKn’na dayanılarak çıkarılan bir tebliğde değişiklik yapacak olan tebliğin numarası kök tebliğ numarasının sonuna kaçıncı değişiklik olduğuna işaret etmek üzere alfabetik sıra izlemek üzere bir harf eklenerek oluşturulur. (0-0.0.a)

   Örneğin, (II-14.1) Tebliğinde değişiklik yapacak ilk tebliğin numarası (II-14.1a)

 • İlke Kararlarının numaralandırılması:
  • İlke Kararları "i-SPK" ibaresi ve iki kısımdan (0-0) oluşur. Devamına ilgili Kurul Kararı tarih ve numarası da parantez içerisinde eklenir. (a tarih b/c s.k.)

   Örneğin, "Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının, İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi" konusunda i-SPK 16-1 (12.02.2013 tarih ve 5/143 s.k.)

  • İlke kararı değişikliklerinde değiştirilen ilke kararının sonuna eklenen ve kaçıncı değişiklik olduğunu işaret eden bir harf ve harften önce bir "." işareti bulunur

   Örneğin, i-SPK 16-1 (12.02.2013 tarih ve 5/143 s.k.) sayılı Kurul İlke Kararında değişiklik yapan ilk ilke kararının numarası i-SPK 16-1.a (12.02.2013 tarih ve 5/143 s.k. değiştiren GG.AA.YYYY tarih ve n/n(nn) s.k.)

SPK Mevzuatı ePub  Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatını (2 bölüm) mobil cihazınıza ePub elektronik kitap formatında indirmek için bölüm linklerine tıklayınız. (Bölüm 1 ve Bölüm 2)
SPKn ePub  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu mobil cihazınıza ePub elektronik kitap formatında indirmek için buraya tıklayınız.
SPKn ePub  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu Gerekçelerini mobil cihazınıza ePub elektronik kitap formatında indirmek için buraya tıklayınız.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu mobil cihazlara yükleme kılavuzları:  SPKn ePub Android  Android Kılavuzu  SPKn ePub IOS  iOS (iPhone, iPad & iPod) Kılavuzu.